Επαγγελματικές Μισθώσεις Ακινήτων – Απαλλαγή ΦΠΑ

Η υπαγωγή των επαγγελματικών μισθώσεων απαλλάσσεται του φόρου προστιθέμενης αξίας ή μπορεί να επιλεχθεί προαιρετικά , όμως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική και η μη εφαρμογή του μπορεί να φέρει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με αρκετά δυσμενείς επιπτώσεις. Για το λόγω αυτό θα πρέπει να κατανοήσουμε τους παρακάτω ορισμούς και να κρίνεται εξατομικευμένα η υπαγωγή ή μη σε φόρο των μισθώσεων…