Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα όλους τους κλάδους της επιχειρηματικότητας.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Είμαστε ο καλύτερος σύμμαχος σας στον φορολογικό σχεδιασμό της επιχείρησής σας αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση του κέρδους σας.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες business planning με στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Μηχανογραφική Υποστήριξη

Αναβαθμίστε μέσω των εξειδικευμένων συμβούλων μας το λογιστήριό σας με την χρήση κορυφαίων software της αγοράς.

Υποστήριξη Μισθοδοσίας

Αναλαμβάνουμε την εξαγωγή και βελτιστοποίηση της μισθοδοσίας της επιχείρησή σας.

Φορολογικοί Έλεγχοι

Διενεργούμε προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους για να μην βρεθείτε ποτέ προ εκπλήξεων.

114

Επιτυχημένα project

150

Χαρούμενοι Πελάτες

11

Χρόνια εμπειρίας